UPPDRAG


  • Vi har utfört omvandlingar av befintliga byggnader. 
  • Vi har utvecklat koncept som utgör kärnan för varumärkes identitet
  • Vi har gestaltat så väl inomhus som utomhus miljöer.
  • Vi har designat en rad produkter
  • Vi har ett brett kontaktnät för omvärldsanalys
  • Vi har varit inspiratörer och föreläsare men även genomfört workshops.
  • Vi har utfört såväl konstnärliga som kommersiella projekt och processer.
  • Vi har hanterat momenten från behovsanalys, idéutveckling, projektledning till implementering och genomförande av gestaltningen.
  • Inget uppdrag är för stort - inget uppdrag är för litet.
  • Vi ser gestaltning som ett sätt att uppnå mervärde