PROJEKT


Konceptet ORGANISM är utvecklat och ritat av MONUMENT STUDIOS, Tillsammans har de utvecklat ett koncept som svarar på den i Sverige rådande ateljékrisen och som samtidigt genererar publika rum för konst där samspelet mellan människor står centralt och bär ett symbolvärde för möjliga samhällen. 

Konceptet ORGANISM kan ses som kreativa kluster i stadsplaneringens mellanrum. 

Basen är nyproducerade semi-permanenta ateljéer med hållbarhet som ledstjärna. Det är det cirkulära flödet som är motorn och med detta ser vi en rhizomatisk spridning och en sociokratisk
driftsmodell där basen är en cirkulär ekonomi. 

Webbsida för ORGANISM >>>