HALLBERG & WESSMAN


MONUMENT STUDIOS
är en samverkansplattform mellan Anna Viola Hallberg & Camilla Wessman som sammanför erfarenheter från konst och design/arkitektur för att öppna upp nya sätt att se till gestaltade ytor i samhället.

 

Hallberg är utbildad vid Göteborgs Universitet (Msc International Museum Studies) och Stockholms Universitet (Fil Kand, med inriktning på film och curatoriska studier). Hon verkar som curator med inriktning mot socialt engagerade praktiker. Som konstnär arbetar hon med främst med dokumentärt baserade immersiva fotografi och videoinstallationer.

Hallbergs curatoriska uppdrag återfinns ofta inom social engagerad konst med uppdragsgivare så som Skövde Konstmuseum, Region Jönköpings Län och Mariestads Kommun. Som konstnär har hon haft separat utställningar såväl i Sverige som internationellt. Hallberg har arbetat i duoprojekt med flera konstnärer genom åren. Hallberg var under en rad år bosatt i New York och arbetade då med varumärkesidentitet integrerat med PR och marknadsföring (RDAi) men även med konstfilm.
Hallberg har erhållit stöd för projekt av bla: Kulturbryggan, Konstnärsnämnden, SI, Stockholms Stad,  Västra Götalandsregionen, Region Jönköpingslän mf. >>>

Wessman är utbildad vid Danmarks Designskole i Köpenhamn och har mångårig erfarenhet som designer och inredningsarkitekt SIR/MSA. Hon är även verksam som konstnär med foto och måleri som grund.

Wessman ansvarade för konceptutvecklingen av Hasseludden då det omvandlades från LOs kursgård till att bli Yasuragi, även huvudkontor för Bactiguard, Bricmate, OmegaPoint, WTC konferens, medansvarig för koncept NordiskFilm/Egmont, Ashurst m fl. Hon var även en av grundarna till arkitekt- och facility brandingföretaget DAPstockholm, men arbetar nu i olika samarbetsformer med inredning, varumärken och utveckling av fastighetsprojekt.

Som produktdesigner har Wessman arbetat med Nola, Dux, BodaNova, DesignTorget, EuroBib m fl.

Wessman har bl a fått utmärkelsen ”Utmärkt Svensk Form” ett flertal gånger, Konstnärsnämndens arbetsstipendium tre gånger och blivit utvald som mottagare av Marianne&Sigvard Bernadotte Art Award. Även fått Solna Stadbyggnadspris tillsammans med Magnus Ståhl för skapandet av Haga Forum. >>>