MONUMENT STUDIOS rör sig i gränslandet mellan konst och design/arkitektur för att öppna upp nya sätt att se till gestaltade ytor i samhället. Vill du inleda en dialog kring ett möjligt uppdrag mejla oss så sätter vi upp en tid för ett utforskande samtal. 
Under 2019 utvecklar vi bland annat konceptet ORGANISM, som svar på den i Sverige rådande ateljékrisen och bär samtidigt  ett symbolvärde för möjliga samhällen. / Hallberg & Wessman