Monument Studios 
rör sig i gränslandet mellan konst och design/arkitektur och är en samverkansplattform mellan Camilla Wessman och Anna Viola Hallberg.
MONUMENT STUDIOS rör sig i gränslandet mellan konst och design/arkitektur och är en samverkansplattform mellan Camilla Wessman och Anna Viola Hallberg.
gestaltning @ monumentstudios.se

AKTUELLT