EVENEMANG, återkommande
Björkö hänget >>>

Konstrunda (juli)

KONST

Lokala konstnärer >>>

BÖCKER & TIDSKRIFTER

- Årsböcker om öarna >>>
- Björkö i böcker och tidskrifter. Listan, som även innehåller några väsentliga skrifter om Arholma och Väddö, har ställts samman av Jerker Persson >>>

SÄNDNINGAR
Radio Roslagen, You Tube kanal >>>

Radio Roslagen >>>

BJÖRKÖ KYRKBY
Visionsvideo >>>

BYGGEMENSKAPER/KOLLEKTIV
Föreningen byggemenskap >>>

Pressmeddelade regeringen >>>

Boverket, stöd, intro >>>

Boverket, def pdf >>>

Kommunal process >>>

Kollektivhus >>>


  • Fastighetsbeteckning: SKENINGE 1:60, Kommun:  Norrtälje.   Area tomt:  8 069 kvm
  • Adress: Skenninge, 764 53 Björkö
  • (Fd Arholma-Björkö skola org nr:  212000-0217)

ARTIKLAR OM SKOLAN
- Björkö-Arholma skola stängs >>>
- En dag på Björkö Arholma >>>

OM NOAS NEDLÄGGNING
Norrtälje nedläggning ateljéförening samtal kring kultur & fritid. Alla föreningar ska betala marknadshyror enligt nytt beslut från kommunen.
Websändning >>>