Under 2019 utvecklar vi bland annat konceptet ORGANISM. För referenser eller om du vill inleda en dialog kring ett möjligt uppdrag  mejla oss  så sätter vi upp en tid för ett utforskande samtal. Vi är baserade i Stockholm men projekten kan vara på andra platser.