MONUMENT STUDIOS är en samverkansplattform mellan Anna Viola Hallberg & Camilla Wessman för gestaltning inom konst och arkitektur för privat och offentlig miljö
. Under 2019 utvecklar vi bland annat konceptet ORGANISM. För referenser eller om du vill inleda en dialog kring ett möjligt uppdrag  mejla oss  så sätter vi upp en tid för ett utforskande samtal. Vi är baserade i Stockholm men projekten kan vara på andra platser.

MONUMENT STUDIOS is a collaborative platform between Anna Viola Hallberg & Camilla Wessman for art and architecture in private or  public mileus. In 2019, we among other things, develop the concept of ORGANISM.  For references or  to start a dialogue about a possible project or begin an exploratory process e-mail us at: gestaltning (at) monumentstudios.se